… the most important stuff I’ve learned I think I’ve learned from novels. It has to do with empathy. It has to do with being comfortable with the notion that the world is complicated and full of grays, but there’s still truth there to be found, and that you have to strive for that and work for that. And the notion that it’s possible to connect with some[one] else even though they’re very different from you.

Barak Obama

Grottan bokförlag är ett förlag för egenutgivning av mina böcker. Jag kan författarhantverket och jag kan en del om grafisk design. Jag kan dessutom en del om marknadsföring och ser genom det fördelar med att hålla i hela produktionen. Det ger en kreativ frihet som i sin tur ger en lust att göra något bra.

I texterna vägs varje ord och varje stavelse har sin mening. I berättelserna finns alltid olika lager där det finns utrymme för läsaren att reflektera och upptäcka.

Magisk realism

Grottan bokförlags huvudsakliga genre är magisk realism. Det är en mångbottnad genre där ramberättelsen är förlagd till verkliga platser och där overkliga händelser beskrivs utan att personerna ifrågasätter de overkliga situationerna de befinner sig i. Några exempel på författare som på lite olika sätt rör sig inom genren är Haruki Murakami, Majgull Axelsson, Toni Morrison, Salman Rushdie och Gabriel Garcia Márquez.

Förlagets ambition

Förlagets ambition är att sätta ord på det outtalade som ofta bara anas som förnimmelser, att skingra diset i människors inre och synliggöra de vi är bortom våra egna föreställningar.

Förlagets strävan är att gestalta människans existens utifrån det övergripande perspektivet att såväl liv som lycka är sköra i en värld som är såväl föränderlig som instabil och opålitlig i sin grundstruktur.

I böckerna finns alltid en samhällsaktualitet, men utan ställningstagande.

     

x

.

.

Den röda bläckplumpen i loggan är designad av Vecteezy: <a href=”https://sv.vecteezy.com”>Vektor design av https://sv.vecteezy.com</a>