… the most important stuff I’ve learned I think I’ve learned from novels. It has to do with empathy. It has to do with being comfortable with the notion that the world is complicated and full of grays, but there’s still truth there to be found, and that you have to strive for that and work for that. And the notion that it’s possible to connect with some[one] else even though they’re very different from you.

Barak Obama

Vedana bokförlag är ett förlag för egenutgivning av mina böcker. Jag kan författarhantverket, jag kan fixa en layout och jag kan en hel del om marknadsföring. Jag ser dessutom fördelar med att hålla i hela produktionen eftersom det ger en kreativ frihet som i sin tur ger en lust att göra något bra.

I texterna vägs varje ord och varje stavelse har sin mening. I berättelserna finns alltid olika lager där det finns utrymme för läsaren att reflektera och upptäcka.

Magisk realism

Vedana bokförlag har hittills gett ut en roman inom genren magisk realism. Det är en mångbottnad genre där ramberättelsen är förlagd till verkliga platser och där overkliga händelser beskrivs utan att personerna ifrågasätter de overkliga situationerna de befinner sig i. Några exempel på författare som på lite olika sätt rör sig inom genren är Haruki Murakami, Majgull Axelsson, Toni Morrison, Salman Rushdie och Gabriel Garcia Márquez.

Vedana

Vedana är en del av begreppet Dukkha inom buddistisk och hinduistisk filosofi och står för förnimmelser och känslor.

Förlagets ambition är att sätta ord på det outtalade som endast anas som förnimmelser. I böckerna finns alltid en samhällsaktualitet, men utan ställningstagande. Vi strävar efter att gestalta människans existens utifrån det övergripande perspektivet att liv och lycka är beroende av yttre förhållande i en värld som är såväl föränderlig, som instabil och opålitlig i sin grundstruktur.

Förlaget har ingen koppling till österländsk filosofi eller religion utöver namnet Vedana.

     

x

.

.

Den röda bläckplumpen i loggan är designad av Vecteezy: <a href=”https://sv.vecteezy.com”>Vektor design av https://sv.vecteezy.com</a>