Genom skrivandet definierar jag vem jag är. Jag gräver i botten av min ryggsäck och skärskådar obehagliga erfarenheter för att eventuellt bli en bättre människa.

I mina texter omformar jag världen, låter drömmarna styra istället för vardagliga måsten. I mina texter löper jag linan ut på ett sätt som är omöjligt i det verkliga livet. Mina karaktärer är oförutsägbara, men ändå logiska. De är självupptagna, ibland ondskefulla, men samtidigt godhjärtade. De är som de flesta av oss. I mina texter vill jag frammana känslor, ibland  gestalta den bottenlösa ovissheten och oron, men också skapa en bild av lyckan när den är som mest närvarande.